A Kiskunmajsai Tenisz Klubról

A Kiskunmajsai Tenisz Klub 1996-ban alakult meg. Jelenlegi taglétszáma 63 fő. Tagjai között minden korosztály – fiatalok, idősek – nők, férfiak egyaránt megtalálhatók.
Az ifjúság számára külön tagozatot hoztak létre, a jelenlegi létszáma: 23 fő.
Évente megszervezésre kerül a hagyományos tenisztábor képzett, gyakorlott oktatók vezetésével. Népszerűsége töretlen a városban élő gyermekek és fiatalok számára. A tábor elősegíti a fiatalok szabadidejének hasznos, sportolással való eltöltését, egyúttal felhívja a figyelmet a sport, az egészséges életmód fontosságára.
Tagok számára minden évben megrendezésre kerül a hagyományos tavaszi, nyári, őszi bajnokság, egyéni, páros, vegyes páros, junior és csapatbajnokságok formájában.
A Kiskunmajsai Tenisz Klub több évre visszatekintő múlttal rendelkezik nemzetközi tenisz kapcsolatok ápolásában. A kisváros testvérvárosainak tenisz klubjaival szerveznek minden évben egy találkozót Majsa Kupa néven.

A klub együttműködési szerződést kötött a helyi Kiskunmajsai Dózsa György Gimnázium és Szakközépiskolával és a Kiskunmajsai Arany János Általános Iskola és Egységes Gyógypedagógiai Módszertani Intézménnyel. Ennek lényege a klub támogatja a tanulók tanórai és tanórán kívüli szervezett formában történő teniszezését, valamint ingyenes pálya, teniszütő, és labdahasználatot biztosít. Ezt a megállapodást megerősítette, keretbe foglalta a Magyar Teniszszövetséggel és a KLIK Kiskunmajsai Tankerületével megkötött 3 oldalú megállapodás.
Az együttműködési szerződés vonatkozik a testnevelési órák lebonyolítására ill. a délutáni gyakorlásra is igény szerint.
Megvalósították a honlapot, melyet folyamatosan frissítenek. Lehetőség van internetes pályafoglalásra kiterjesztve így a teniszezés lehetőségét Kiskunmajsa teljes lakosságára, valamint az ide látogató turisták számára.

A klub szabadidő hasznos eltöltéséhez kínál színvonalas foglalkozás szervezeti formáját. Ez a konkrét tevékenység folyamatosan bővül egyéb tevékenységek, feladatok, programok megvalósításával. Az elmúlt években látható jelei mutatkoznak a tudatos társadalmi szerepvállalásnak. Felerősödtek azokat a törekvések, amelyek arra irányulnak, hogy előremozdítsák a szabadidős tevékenységeken keresztül a családi élet szerepének erősítését, a generációk együvé tartozásának hangsúlyozását, közösségi szerepvállalást, önkéntességet. (több család több generációval képviselteti magát a tagság körében). Fontos közvetett cél a generációk közötti együttműködés és kapcsolat, a társadalmi összetartás erősítése, a közösségi integráció, mely erősíti a civil társadalmi életet.

A szervezet élő kapcsolatot ápol a városban működő állami és egyéb intézményekkel, pl. a helyi általános iskolákkal, középiskolával stb.

A szervezet eddig két évben sikeresen pályázott Nemzeti Együttműködés Alap támogatására működési és szakmai programok megvalósítására.

 

Kiskunmajsai Tenisz Klub jegyzőkönyv 2018 április

Kiskunmajsai Tenisz Klub Alapszabálya

Kiskunmajsai Tenisz klub nyilvántartásba vételi végzés

Adószám: 18349506-1-03
Cím: 6120 Kiskunmajsa, Kálvária utca 12/a (Bács – Kiskun megye)

Együttműködő partnerünk: