Kiskunmajsai Tenisz Klub Házirendje

 

Érvényes: visszavonásig

Általános pályahasználati rend:

 • Az alábbiakban megfogalmazott házirend betartása minden olyan személyre vonatkozik, aki a teniszpályák területén, akár sportolóként, akár látogatóként tartózkodik.
 • A pályák játékra való alkalmasságát/alkalmatlanságát (pl. eső) minden esetben a gondnokok vagy az elnökség valamely tagja dönti el.
 • A teniszpályát mindenki a saját felelősségére használhatja, miután tagdíj illetve pályabérleti /használati/ díjfizetési kötelezettségének eleget tett!
 • A Tenisz Klub minden látogatójának kötelessége, hogy ügyeljen a lehető legnagyobb mértékű tisztaságra, és erre figyelmeztessen másokat is.
 • A játék csak sportöltözetben és sportcipőben engedélyezett (megfelelő póló, s alulöltözet).
  Teniszezéshez megfelelő tenisz cipő használata engedélyezett.
 • A pályák csak teniszezés céljából használhatók, más sporttevékenység nem folytatható rajtuk!
 • A pályák területén hangoskodni, trágár kifejezéseket használni, valamint túlzott mértékű alkoholt fogyasztani tilos! A játék során sportszerű és kulturált viselkedéssel mutassunk példát, és ne zavarjuk mások játékát!
 • A pályákon kizárólag a játékosok (és edzők) tartózkodhatnak. Kísérők a pályák mellett elhelyezett padokon ülve, csendben tartózkodhatnak, amennyiben a játékot és a többi játékost nem zavarják. A kísérők viselkedéséért a játékosok felelősséggel tartoznak. Teniszoktatást csak olyan edzők tarthatnak, akiknek a Klub Vezetőség erre engedélyt adott. Oktatás iránti igényeket kérjük előre egyeztetni.
 • Játék után mindenki köteles a pályát lehúzni, és a vonalakat megtisztítani. A játék befejezését úgy kell időzíteni (az utolsó 5 percben), hogy a következő játékos a számára kijelölt időben, rendezett pályán kezdhesse el a játékot. A lehúzó szőnyegeket(keféket) a pályához tartozó kijelölt kerítésrészre kérjük felakasztani.
 • Amennyiben a pályák porosak, szárazak, abban az esetben kötelessége a játék előtt illetve a játék közben a pályákat meglocsolni. Ezzel kapcsolatban kérhetik a gondnok segítségét.
 • A szemetet a kihelyezett szemetesekbe helyezzék!

Pályafoglalás, lemondás

 • Új: Pályafoglalás minden esetben kötelező (a pálya karbantartási munkák ezen foglalásokra figyelemmel kerülnek megszervezésre).
 • Klubtagoknak pályafoglalás a Kiskunmajsai Tenisz Klub pályafoglaló rendszerében rögzíthető bármikor, bárhonnan, akár otthonról is számítógépen vagy internetkapcsolattal rendelkező telefon segítségével a www.kiskunmajsatenisz.hu oldalon.
 • A pályafoglalás és lemondás esetenként személyesen vagy telefonon keresztül is történhet az alábbi telefonszámon: 06 20/5399949.
 • A lefoglalt pálya a tervezett játék megkezdése előtt legkésőbb 3 órával díjmentesen lemondható, vagy játékjoga átruházható.
 • Várakozási idő 15 perc, ennél hosszabb késés esetén a pályák újra kiadhatók.

 

Pályabérleti díj

 

 • Érvényes Tagsággal vagy Éves pályahasználati jogosultsággal nem rendelkező vendégeknek 2.000 Ft/óra/pálya.
 • Meg nem fizetett tagdíj esetén a befizetés teljesítéséig a teljes pályahasználati díj megfizetendő a pályára lépést megelőzően.
 • Éves pályahasználati díj adott naptári évre értendő, éves díja: 30 000,-Ft (heti 6 óra/fő).
 • Érvényes Tagsággal vagy Éves pályahasználati jogosultsággal rendelkező klubtagok a mindenkori érvényes pályahasználati rendben meghatározottak szerint térítésmentesen vehetik igénybe a pályát.

 

Tagsági vagy éves pályahasználati díjfizetés

 • Diákok részére: 1.000 Ft/év, mely az érvényes diákigazolvány felmutatása mellett egy részben fizetendő minden évben az első pályára lépés alkalmával.
 • Felnőttek részére 24.000 Ft/év, melyre részletfizetés keretei között is fizethető. Az első részlet befizetése minden évben az első pályára lépés alkalmával, míg a többit időarányosan kell naptári év végéig befizetni.
 • A diákjegy, a tagsági jogosultság minden sportoló esetében heti 6 óra teniszpálya használatra jogosít fel.

Pályahasználati rend

 • Érvényes Tagsággal vagy Éves pályahasználati jogosultsággal rendelkező klubtagok a pályarend foglaltságától függően a heti 6 óra/fő terhére játszhatnak egymással
  térítésmentesen.
 • A foglalásokat a játékosok a pályafoglaló rendszerben rögzítik. Előfoglalás hiányában mindig érkezési sorrendben történik a pályára lépés a pályafoglaló rendszerben történő rögzítést követően.
 • Amennyiben a klubtag a lefoglalt időpontban játékra nem jelenik meg, illetve a lefoglalt pályát a foglalás napjának reggelén legkésőbb reggel 10 óráig nem mondja le, és ez ismételten bekövetkezik, akkor a második eset után az előzetes pályafoglalás lehetőségét a vezetőség megvonhatja a klubtagtól.
 • Teniszpálya világítása: minden esetben térítés köteles, melyet játék után kell kifizetni. Összege: 600,-Ft/óra/pálya

Egyéb

 • A Teniszklub területén és a teniszpályán hagyott értékekért felelősséget nem vállalunk!
 • A teniszpályát igénybevevők, valamint azok vendégei, illetve a nézők felelősséggel tartoznak a teniszpálya és berendezések rendeltetésszerű használatáért.
 • A teniszpályán 6 év alatti gyermek csak kísérővel vagy az oktatóval tartózkodhat!
 • A pályabérlő a szándékos vagy a gondatlanságból elkövetett rongálásokból származó károkért anyagi felelősséggel tartozik, az okozott kárt köteles megtéríteni!
 • Baleset esetén az elsősegélynyújtáshoz szükséges alapfelszerelés a klubhelyiségben elhelyezett dobozban található.
 • A Házirend súlyos vagy ismételt megszegése esetén, a Klub Vezetősége a pályabérlőt a Klub látogatásától meghatározott időre, súlyos esetben végleg eltilthatja.
 • Vitás esetekben a gondnok vagy az elnökségi tagok bármelyike eljárhat, dönthet.

 

Mindenkinek jó játékot és kellemes időtöltést kívánunk!
Vezetőség