Tájékoztató

A 2018. évet lezáró közgyűlés március 15-én lezajlott.Az elnöki és pénzügyi beszámoló elfogadásra került,. A közgyűlés az alábbi határozatokat hozta: a klubtagok részére az éves tagdíj mértéke 20.000,-Ft helyett 24.000,-Ft lett, az éves pályabérlet összege 24 000,-FT...